เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเตอร์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด

บริษัท อินเตอร์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2537 

โดยความร่วมมือของ คุณรัฐพล สมมาตร์ และ คุณวีระ รัตนพิศพรชัย บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าจำพวก ซอสหอยนางรม, น้ำจิ้มไก่, น้ำปลา, น้ำส้มสายชู, และเครื่องปรุงรสต่างๆ ภายใต้แบรนด์ นกขั้วโลก, กุ้งเพชร, นกนางนวลทอง, ไอซี อินเตอร์เชฟ ด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ บริหารงานภายใต้นโยบายและแนวคิดที่จะส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยความใส่ใจทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ทุกเส้นทางตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของ คุณรัฐพล สมมาตร์ และ คุณวีระ รัตนพิศพรชัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

“บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตั้งอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักครองใจผู้บริโภคทั่วประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่มีให้ได้ตรงตามมาตรฐาน HACCP ภายในระยะเวลา 2 ปี

บริษัทฯ จะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมของตลาดแต่ละประเทศ อย่างน้อยปีละ 2 ประเทศ

บริษัทฯ จะทำการสื่อสารข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้าง Brand Awareness

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภค โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมของทุกฝ่ายเป็นหลัก

มาตรฐานรับรอง

การรับรองมาตรฐาน / การรับรองคุณภาพ

1. อย.เครื่องหมายรับรองคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านการผลิตที่สร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

2. GHP (Good Hygiene Practices) เครื่องหมายรับรองการควบคุมการผลิตอาหาร ได้อย่างปลอดภัยในด้านสุขลักษณะของสถานที่ตั้ง อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การสุขาภิบาล การบำรุงรักษาทำความสะอาด และบุคลากรจาก SGS (Thailand) Limited

 

3. ฮาลาล เครื่องหมายแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มุสลิมสามารถบริโภคได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลาม จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

4. HACCP การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร หลักการของ HACCP จะไม่ครอบคลุมถึงคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ (quality) แต่เป็นระบบป้องกัน (preventative system) ที่มุ่งเน้นถึงการประเมิน และวิเคราะห์อันตราย ที่อาจปนเปื้อนในอาหาร (food hazard)

บริษัท อินเตอร์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด

2/9 หมู่4 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทร :  034-310055-56
โทรสาร :  034-310057
Email : nokkhualok@nokkhualok.co.th